Environmentální centrum Krsy – hlavní budova

Hlavní budovu Environmentálního centra Krsy naleznete na severním okraji obce Krsy po pravé straně silnice vedoucí do obce Polínka. V budově se nachází recepce, administrativní zázemí, prostory pro expozici, projekční prostory a prostory pro vzdělávací účely. Venkovní prostory slouží pro expozici i odpočinek.

Centrum bylo postaveno v rámci projektu Environmentální centrum Krsy, který jsme realizovali s naším německým partnerem NATURPARK BAYERISCHER WALD, e. V. v letech 2011 – 2015. Naturpark představuje sdružení 4 krajů a jejich obcí, spolků, ale i soukromých osob a spravuje jeden z nejstarších přírodních parků v Bavorsku. Park se rozprostírá mezi Dunajem a bavorsko-českou hranicí, na severu sousedí s Přírodním parkem Horní Bavorský les / Naturpark Ober Bayerischer Wald a při bavorsko-české hranici sousedí s Národním parkem Bavorský les / Nationalpark Bayerischer Wald a na české straně jsou mu sousedy Národní park Šumava a Chráněná krajinná oblast Šumava. Založen byl v roce 1967 a z počátku zahrnoval pouze oblast Regen, v současné době zasahuje až do okresů Deggendorf, Straubing-Bogen a Freyung-Grafenau. Jeho nynější rozloha je asi 278 000 ha. Naturpark má 6 informačních center a míst:

  • Informationshaus ve Zwieselu
  • Infostelle „Würzinger Haus“ v Außernzellu
  • Pfahl-Infostelle na Staroměstské radnici ve Viechtachu
  • Infostelle Bahnhof Bogen
  • Ilz – Infostelle na zámku Fürsteneck
  • Infozentrum Grenzbahnhof v Bayerisch Einsenstein (Bavorská Ruda), které je v současné době rekonstruováno. Budova nádraží slouží jako společné česko-bavorské informační centrum.

Správa Natruparku má sídlo ve Zwieselu v Naturparkhaus, v domě s tzv. nulovou energií, kde jsou podrobně představeny technologie, kterých dům využívá – fotovoltaické systémy, solární ohřev vody, zemní kolektor, systém větrání apod.

Environmentální centrum bylo vybudováno s cílem umožnit poznávání a pochopení složitých vztahů člověka a životního prostředí. Zprostředkovanými informacemi formou osvěty, vzdělávání či zážitkových aktivit je jeho snahou umožnit každému vytvořit si svůj vlastní názor na různé problematiky každodenního života v celé jeho šíři. Expozice jsou postupně vybavovány tak, aby poskytly potřebné informace každému, koho zajímají otázky týkající se existence člověka na této planetě. Ať se jedná o jeho místo v přírodě a různě složité vztahy ekosystémů, o jeho osobnost a životní styl, o technologie v oblasti alternativních zdrojů energie či informační a komunikační technologie. Centrum je připravováno pro širokou veřejnost, pro děti i dospělé.

Kde centrum najdete?

Z Plzně pojedete směrem na Karlovy Vary (E49), cca 5 km za obcí Úněšov odbočíte vlevo (odbočovací pruh) směr Konstantinovy Lázně a hned po 50 metrech odbočíte vpravo na obec Krsy.