Projekt Osmičkové roky v československé a české historii 20. století

Realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Projekt si klade za cíl podnítit větší zájem veřejnosti o významné (častokrát kritické) mezníky československé a české historie ve 20. století. Důraz je tentokrát kladen na výročí podepsání Mnichovské dohody. K roku 1938 a k předválečnému období obecně se vážou i obě akce naplánované v rámci tohoto projektu:

  • 25. srpna 2018 vystoupí v Environmentálním centru Krsy s přednáškou na téma „Karel Čapek a jeho role v předválečném Československu“ prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
  • 29. září 2018 se uskuteční exkurze po lehkých opevněních (tzv. „řopících“) v okolí Krsů s dalším doprovodným programem. Přednášející a průvodci exkurzí jsou historikové Mgr. Jakub Houda (jednotlivé československé linie) a Mgr. Michal Smrž (jejich výstavba).

Svým pojetím chce projekt oslovit laickou i odbornou veřejnost, děti ze základních a studenty středních a vysokých škol, dospělé i seniory.

Projekt je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje. Turistický portál Plzeňského kraje: www.turisturaj.cz.

image