Kontaktní místo Plzeň

Kontaktní místo Environmentálního centra lze nalézt v Plzni, v sídle spolku AKTIVITY PRO, o. s. Bylo zbudováno především jako další prostor sloužící pro podávání informací týkajících se Environmentálního centra a pro případné setkávání i se zájemci z Plzně. V přízemí budovy se nachází kontaktní místnost a v prvním patře kancelář spolku. V letošním roce bychom rádi také dokončili další učebny, které se nacházejí v podkrovním prostoru celého domu. Budou využívány především pro žáky ZŠ a SŠ se sídlem v Plzni, pro které je doprava do obce Krsy komplikovaná a přesto by nechtěli být ochuzeni o zajímavé vzdělávací akce.

Všechny zmiňované prostory se nachází v budově vzdělávací agentury TRIGON CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, s. r. o., na adrese Koterovská 16, Plzeň. Pokud budete mít zájem nás navštívit, kontaktujte nás prostřednictvím

e-mailu: info@aktivitypro.eu
nebo na tel. č. 601 563 555.