Program pro školy - Každý zná svůj strom

Dokážeš cestou do školy určit všechny stromy, zajímá tě příroda?

image

Vzdělávací obor:

Člověk a příroda

Tematický okruh:

Stromy

Cíl výuky:

  • Žáci si potvrdí či rozšíří své poznatky o jednotlivých druzích stromů.
  • Seznamují se s jednotlivými částmi stromů.
  • Dokážou rozpoznat základní druhy stromů a mají představu o jejich růstu, životě a významu.
  • V praktické části dokážou správně přiřazovat jednotlivé druhy stromů s listy a plody.

Věková skupina:

1. stupeň základní školy

Klíčové kompetence:

Komunikativní, sociální a osobní, pracovní. Diskuse a debata celé pracovní skupiny, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými, respektuje různá hlediska, čerpá poučení z toho, co druzí lidé dělají, myslí a říkají.

Očekávané výstupy:

Žáci dokážou na základě praktických cvičení rozlišovat jednotlivé druhy stromů, chápou rozdíl mezi pojmem keř, strom. Chápou důležitost ochrany stromů.

Časová dotace:

120 - 150 minut

Anotace:

Program je vhodný pro žáky 1. st. ZŠ. Lektor seznámí žáky se základními druhy stromů, které se běžně vyskytují v Plzeňském kraji. Žáci se formou her a prostřednictvím pracovních listů učí rozeznávat základní druhy stromů, jsou seznámeni s jednotlivými částmi stromů, rozeznávají stromová patra, prostředí, kde stromy rostou. Na závěr si děti ve skupinách vyhotoví výrobek, který si mohou odnést s sebou domů nebo do školy.