Program pro školy - Orientace v přírodě

Už se vám někdy stalo, že jste se v přírodě ztratili, doporučíme vám pár typů, se kterými nezabloudíte.

image

Vzdělávací obor:

Člověk a jeho svět

Tematický okruh:

Určování světových stran

Cíl výuky:

  • Žáci si potvrdí či rozšíří své poznatky o určování světových stran.
  • Seznámí se s určováním světových stran v přírodě, bez použití kompasu.
  • Naučí se pracovat s buzolou.
  • Seznámí se základními topografickými značkami.
  • Dokážou najít jednotlivé topografické značky v mapě a určit základní orientační body.

Věková skupina:

1. stupeň základní školy / 2. stupeň základní školy

Klíčové kompetence:

Komunikativní, sociální a osobní, pracovní. Diskuse a debata celé pracovní skupiny, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými, respektuje různá hlediska, čerpá poučení z toho, co druzí lidé dělají, myslí a říkají.

Očekávané výstupy:

Žáci se naučí orientovat s pomocí mapy a v přírodě podle orientačních bodů. Získají přehled o základních topografických značkách.

Časová dotace:

120 minut

Anotace:

Program je vhodný pro žáky 1. i 2. st. ZŠ. Lektor seznámí žáky s určováním světových stran. Žáci si budou mít možnost vyzkoušet práci s buzolou, naučí se orientovat v přírodě pomocí orientačních bodů a rozeznávat tak jednotlivé světové strany. Budou mít možnost pracovat s mapou a určovat světové strany. Lektor žáky seznámí se základními topografickými značkami. Formou hry a pracovních listů budou mít děti příležitost prakticky si vyzkoušet jednotlivé dovednosti. Na závěr si děti vytvoří vlastní mapu.