Program pro školy - Jak si dobít baterky

Do nádrže u auta nalijeme benzín, tablet dáme do zásuvky, ale kde bereme energii my?

image

Vzdělávací obor:

Člověk a jeho svět

Tematický okruh:

Člověk a zdraví, Lidé kolem nás

Cíl výuky:

  • Žáci si potvrdí či rozšíří své poznatky o zdravém stravování.
  • Odhalí zákonitosti, které ovlivňují zdravý životní styl.
  • Popíší zásady zdravého životního stylu.
  • Připraví si svačinu, která odpovídá těmto zásadám.

Věková skupina:

1. stupeň základní školy / 2. stupeň základní školy

Klíčové kompetence:

Komunikativní, sociální a osobní, pracovní. Diskuse a debata celé pracovní skupiny, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými, respektuje různá hlediska, čerpá poučení z toho, co druzí lidé dělají, myslí a říkají.

Očekávané výstupy:

Žáci odhalí zákonitosti, které úspěšnost tohoto „dobití“ zvyšuje nebo naopak snižuje. Získají přehled o zásadách zdravého stravování.

Časová dotace:

120 minut

Anotace:

Program je vhodný pro žáky 1. i 2. st. ZŠ. Lektor se s žáky zamyslí nad tím, jakým způsobem čerpají energii, co vše je povzbudí a dobije baterky. Diskutují nad možnými způsoby získávání energie pro tělo. Zjistí, jak by se měli správně stravovat a spát. Odhalí, co tzv. „dobití“ zvyšuje nebo snižuje. Prostřednictvím pracovních listů si vytvoří svůj vlastní energetický plán a na závěr si připraví zdravou svačinku.