Program pro školy - Bylinková zahrada

Víte, jakým způsobem dochucovaly jídlo naše babičky?

image

Vzdělávací obor:

Člověk a jeho svět

Tematický okruh:

Člověk a zdraví, Vztah člověka k přírodě

Cíl výuky:

  • Žáci si potvrdí či rozšíří své poznatky o pěstování bylin a koření.
  • Vyjmenují vybrané druhy bylin a popíší je podle vzhledu a chuti.
  • Zhodnotí chutě bylinného čaje.
  • Zjistí využití koření v kuchyni.
  • Namíchají si vlastní bylinnou směs, pro přípravu vonného sáčku.

Věková skupina:

1. stupeň základní školy / 2. stupeň základní školy

Klíčové kompetence:

Komunikativní, sociální a osobní, pracovní. Diskuse a debata celé pracovní skupiny, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými, respektuje různá hlediska, čerpá poučení z toho, co druzí lidé dělají, myslí a říkají.

Očekávané výstupy:

Žáci dokážou popsat možnosti domácího využití bylin a koření ve stravování, bez nutnosti návštěvy obchodů.

Časová dotace:

120 minut

Anotace:

Program je vhodný pro žáky 1. i 2. st. ZŠ. Žáci budou v rámci programu diskutovat o tom, jakou roli hráli bylinky v životě lidí dříve a dnes. Poznají některé bylinky a koření naší zahrady. Zjistí, které koření mohou pěstovat na zahradě a kdy je se setbou vhodné začít. Dozví se, jak se využívají v kuchyni, které jejich části a v kterou dobu se sbírají. Ochutnají bylinné čaje a na závěr si namíchají vlastní vonný pytlíček, který si mohou odnést domů jako dárek