Projekt Společně a neformálně

Realizace projektu: 18. 5. 2017 – 17. 10. 2018

Projekt Společně a neformálně byl realizován ve spolupráci s bavorským partnerem Naturpark Bayerischer Wald e. V. Projekt se zaměřil na cílovou skupinu dětí a mládeže z různých škol a spolků v západních Čechách a v Bavorsku.

Cíle projektu:

  • vytváření neformálních přístupů při seznamování dětí a mládeže s environmentální problematikou
  • zorganizování vzdělávacích pobytů dětí a mládeže z Plzeňského kraje a Bavorska
  • zvýšení zájmu o jazyk na druhé straně hranice, odstraňování jazykové bariéry, podpora cestovního ruchu

V rámci projektu proběhlo více než 40 exkurzí pro děti a mládež do environmentálních center v Plzeňském kraji a v Bavorsku (Environmentální centrum v Krsech, Sluneční dům ve Zwieselu, Svět přírodního parku v Bavorské Železné Rudě).

Tyto exkurze měly na jedné straně neformálním způsobem seznámit účastníky s environmentální problematikou a na druhé straně podat environmentálním centrům zpětnou vazbu na jejich expozice v podobě námětů a připomínek od účastníků. Díky této zpětné vazbě mohla environmentální centra upravit své expozice tak, aby lépe vyhovovaly očekáváním a potřebám návštěvníků.

Tohoto velmi úspěšného projektu se zúčastnilo celkem 1770 českých a 190 německých účastníků cílové skupiny.

logo EU logo CIL logo Euregio