Projekt Společná témata

Realizace projektu: 7. 4. 2017 – 30. 9. 2018

Projekt se zaměřuje na environmentální výchovu a vzdělávání dětí i dospělých a na podporu zájmové a spolkové činnosti v západních Čechách a v Bavorsku.

Cíle projektu:

  • vypracování společných výchovných a vzdělávacích programů pro efektivnější vzdělávání,
  • podpora činnosti spolků a zájmových sdružení v západních Čechách a v Bavorsku,
  • poznávání a spolupráce mezi lidmi na opačné straně hranice.

Několik úvodních organizačních schůzek zástupců zúčastněných spolků stanovilo následující témata - okruhy, která by měl projekt akcentovat: společná historie, společné kulturní dědictví česko-německého příhraničí, světelné znečištění, problematika odpadového hospodářství, zdravý životní styl. Témata byla stanovena s ohledem na jejich univerzálnost a důležitost jejich mezinárodního řešení.

Projektová žádost počítala min. se 3 víkendovými setkáními (2 dvoudenní setkání, z toho 1 na české a 1 na německé straně hranice, dále pak 1 jednodenní setkání na německé straně). Celkový předpokládaný počet účastníků byl 120 - 180 osob, celkem 60 - 90 účastníků z každé strany hranice. Tento cíl byl naplněn, celkový počet akcí byl pro zájem účastníků daleko překročen. V rámci projektu se konaly celkem 4 akce čistě na české straně (z toho 3 jednodenní a 1 dvoudenní), 2 akce čistě na německé straně (1 jednodenní a 1 dvoudenní) a 2 jednodenní akce na obou územích (s přejezdem hranic). Celkový počet účastníků byl 344, z toho 207 českých a 137 německých.

Účastníci navštívili přes dvě desítky míst v českém a bavorském příhraničí. V rámci projektu byla vydána i tištěná brožura, publikace o navštívených místech, jednak jako malý průvodce účastníkům jednotlivých setkání, jednak jako upomínka pro ně po skončení projektu. Návštěvy zajímavých byť méně známých míst českého a bavorského příhraničí a brožurka o nich nalákaly (a dle ohlasu ještě nalákají) mnoho účastníků i k soukromým výletům s rodinou či přáteli.

Pro usnadnění komunikace vydali organizátoři pro účastníky i česko-německý slovníček s konverzačními frázemi a nejdůležitějšími hesly ke všem akcentovaným tématům. Společná setkání tak přispěla ke kultivaci projevu mezi účastníky a k osmělení při komunikaci v cizím jazyce a prohloubení jazykových znalostí.

Po tolika společně prožitých dnech bylo loučení při slavnostním zakončení projektu pro některé účastníky velmi emotivní. Nastartovaná spolupráce spolků tak dává prostor dalším společným akcím.

logo EU logo CIL logo Euregio