Stavba roku 2015

Získali jsme titul Stavba roku Plzeňského kraje 2015. Na slavnostním večeru, konaném v úterý 24. května 2016 v krásných prostorách Měšťanské Besedy v Plzni, byla budova Environmentální centra Krsy nominována do nejprestižnější kategorie Novostavby budov. A zde AKTIVITY PRO, o. s. jako investor a majitel získaly nejvýznamnější ocenění, první místo. Environmentální centrum Krsy se může nyní pyšnit titulem Stavba roku Plzeňského kraje 2015.

Ale to není vše. Neméně významným oceněním, které jsme rovněž obdrželi, je Cena veřejnosti. Zde jsme obstáli v konkurenci dalších 18 nominovaných staveb. Velice si této ceny vážíme a jsme rádi, že stavbu ocenili nejenom zástupci odborníků z oblasti architektury, ale i široká laická veřejnost byla stavbou oslovena a podpořila nově vzniklé centrum.
Jsme tím velmi potěšeni, vážíme si této podpory a děkujeme všem, kteří Environmentálnímu centru Krsy dali svůj hlas.

Přihlašovatel:
AKTIVITY PRO, o.s.

Projektant: projectstudio8 s. r. o.

Zhotovitel: ZOLT CZ spol. s r.o.
KC ELEKTRO, s.r.o.

Investor: AKTIVITY PRO, o.s. (bylo financováno z programu příhraniční spolupráce CÍL 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, ze státního rozpočtu ČR a investorem stavby)

Anotace stavby:
Environmentální centrum se nachází v severní okrajové části obce Krsy. Urbanisticky navazuje na rozvolňující se strukturu obce formou solitéru. Objekt je řešen křížením dvou hlavních objemů. První slouží jako vstupní část s vyhlídkou a vertikální komunikací, druhý sloužící jako multifunkční prostory pro výstavy a školení. Objekt je orientován hlavní prosklenou fasádou na jih, kde je také umístěna vyhlídka, která pohledově komunikuje s návsí a kostelem sv. Vavřince a malebný horizont krajiny. Stavba byla vyprojektována s důrazem na životní prostředí, obnovitelné materiály, obnovitelné zdroje energie a materiály recyklované. Objekt je řešen jako dřevostavba.

Hodnocení odborné poroty:
Nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje je navržena za sebevědomé ovládání současných materiálů a prvků v měřítku drobné stavby. Objekt, jehož náplní je edukační činnost, sám o sobě dobře propaguje současné světové stavební trendy v oblasti šetrného stavění. Prostory ukrývají mnoho promyšlených detailů, které návštěvníka překvapují téměř na každém kroku. Dřevostavba je obálkou pro výuku a osvětu dětí. Je to ta správná jiskra pro oheň poznání o přírodě kolem nás!